OM

Eva Wrede förlag grundades 2017 och satsar på att ge ut rikt illustrerade böcker av hög kvalitet. Ofta, men inte alltid, kommer de att ha en historisk förankring. Utgivningen kan också handla om att fånga upp och förstärka positiva trender i samtiden. Förlaget ser sig gärna som en uppslagsrik folkbildare.

Eva Wrede är förläggare och författare. Hon frilansar dessutom som journalist, redaktör och projektledare.