Aktuellt

Tågsemester Norden

Tågsemester Norden

Eva Wrede Förlag planerar en ny Tågsemesterbok, med utgivning våren 2020. TÅGSEMESTER – NORDEN EXTRA ALLT inriktas på resor i Norden och dess närhet (Baltikum, Polen, norra Europa). Vill du bli en av bokens författare, och berätta om en resa du gjort eller planerar att göra i sommar?

Tågsemester

Tågsemester

Tågsemester släpptes 20 mars. Intresset är stort, inte minst bland facebook-gruppen Tågsemesters drygt 70 000 medlemmar. Under våren kommer boken att uppmärksammas vid flera evenemang.

Alnarp Den gröna ön

Alnarp Den gröna ön

Alnarp ligger i Lomma kommun och förknippas med parken och lärosätet som anlades där för 160 år sedan. Platsen är inte stor, men hit tar sig många människor varje dag – för att studera, jobba eller bara njuta av grönskan. Boken om Alnarp berättar om…

Utställning vandrar vidare

Utställning vandrar vidare

Bilderna och texterna om Strandvägen i Lomma, som ställdes ut på Lomma Bibliotek december-januari, har skänkts till mötesplats Havsblick. Tanken är att personalen där ska kunna använda och visa materialet som man finner lämpligt. Till stor glädje för förlaget används boken ”Lomma Strandvägen” även som…

Besök förlaget på facebook

Besök förlaget på facebook

På facebook kan du läsa mer om boken Lomma Strandvägen.